Contact gegevens Bedrijfsinformatie
Home >Zakelijk Advies en Begeleiding >Aankoop en Implementatie begeleiding << Terug

Aankoop en Implementatie begeleiding

Doorgaans ontstaat er in een organisatie een consensus dat er een bepaald ICT bedrijfsmiddel moet worden verbeterd, uitgebreid of aangeschaft, bijvoorbeeld naar aanleiding van een media geluid of trend. Dit kan gebeuren doordat er een gewaarwording is ontstaan, dat bestaande- of toekomstige processen op een meer efficiŽnte manier kunnen worden gerealiseerd.

Dit middel dient bij voorkeur op maat voor de wensen van de onderneming gemaakt te zijn. Uiteraard tegen minimale (initiŽle) kosten. Er zijn veel factoren van toepassing op een dergelijk veranderingsproces waardoor een eerste raming of offerte niet voldoende vormvast blijkt te zijn, door "onvoorziene" tegenvallers.

Om een goed beeld te krijgen of een ICT middel in de praktijk zal voldoen is technisch deskundig advies in combinatie met een brede kennis op het gebied van bedrijfskunde een sleutel tot succes.

Een horizontale en objectieve blik op dit hele proces is essentieel voor het welslagen van de inzet van automatiserings middelen. Efficiency met als gevolg het verhogen van productiviteit en winstgevendheid.

ďDe feitelijke opbrengst is van belang; niet de investering."

In essentie is het inschatten, of liever het vaststellen van de werkelijke kosten al een hele opgave; het begrip "total cost of ownership" poogt hierbij uitkomst te bieden. Het bedrag op de factuur vormt slechts een deel van de ware kosten. Lees verder >>

Veel belangrijker zijn zoals gezegd de opbrengsten.

  • Verhoging van de omzet door toegenomen productiviteit
  • Kosten vermindering door de reductie van arbeidsinzet
  • Verlichten van de interne administratieve druk door self service portals
  • Omzetverhoging door toename van de afzet vanwege de verbeterde dienstverlening of product kwaliteit.

Onafhankelijkheid ten aanzien van de uiteindelijke product leverancier(s) is een succesvolle methode om de juiste vragen en wensen bij de verkopende partij te toetsen en ervoor te zorgen dat uw belangen optimaal worden behartigd.

ďOns bedrijf heeft veel ervaring met aankoop en implementatie begeleiding, waar inmiddels veel bedrijven ruim van hebben geprofiteerd."

ICT Business Partners kan ook de technische coordinatie voor uw maatwerk trajecten uitvoeren en programmeurs of maatwerk software leveren."