Contact gegevens Bedrijfsinformatie
Home << Terug

Disclaimer

De inhoud van deze website is met veel zorg samengesteld. Er kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op deze website aangeboden informatie en/of diensten.

ICT Business Partners B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie. Schade onstaan bij of door gebruik van de website, kan op geen enkele wijze voor rekening van ICT Business Partners B.V. komen.

ICT Business Partners B.V. heeft het recht om de informatie op deze website zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.

Andere websites die door middel van links toegankelijk zijn vanuit deze website zijn niet door ICT Business Partners B.V. gecontroleerd of goedgekeurd. ICT Business Partners B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites van derden.

© ICT Business Partners B.V. 2007-2012. Alle rechten voorbehouden. Niets op deze website mag zonder schriftelijke toestemming van ICT Business Partners B.V. worden gekopieerd, opgeslagen in een gegevensbestand of openbaar gemaakt of op enigerlei wijze worden verveelvuldigd.


<< Terug